Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną w prowadzeniu postępowań:

  • cywilnych (zasiedzenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności, odszkodowania, odszkodowania za słupy energetyczne, o zapłatę, księgi wieczyste),
  • spadkowych (zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
  • rodzinnych (rozwód, separacja, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska),
  •  związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych (dochodzenie zapłaty wynagrodzenia, sprostowanie świadectwa pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowanie),
  •  gospodarczych (Krajowy Rejestr Sądowy, umowy spółek, uchwały organów kolegialnych),
  •  karnych (obrona, reprezentowanie pokrzywdzonych),
  •  administracyjnych (przed organami administracji – urzędami i sądami administracyjnymi),
  •  związanych z kasacją i skargą kasacyjną,
  •  egzekucyjnych (reprezentowanie dłużników i wierzycieli w sprawach prowadzonych przez komorników, w tym przygotowywanie skarg na czynności komornika).

Równocześnie oferuje przygotowanie i weryfikację zawieranych umów, porozumień, a także sporządzenia opinii prawnych i pism we wszystkich rodzajach spraw prowadzonych przez urzędy oraz Sądy.

Pełna oferta Kancelarii Adwokackiej znajduje się tutaj.